Joint Cyber range logo

De nationale faciliteit voor cyber security onderwijs in Nederland, ontwikkeld door en voor het hoger- en beroepsonderwijs. Bekijk de Infographic over de JCR. Bekijk de CTF Agenda en resources, of luister naar de podcast.

De Joint Cyber Range is een initiatief van de Hogeschool Utrecht en de Haagse Hogeschool.

Uitnodiging tot meedoen

Meer weten? Meedoen? Voer hier je contactgegevens en een korte boodschap in. We laten je spoedig meer weten.

Bedankt

We houden je op de hoogte.

Over het platform

Het platform voor cybersecurity onderwijs en onderzoek
Dr. Peter van Eijk, Hogeschool Utrecht, ICT Institute
Daniel Meinsma, Haagse Hogeschool, HBO-ICT
Mei 2021.

Jointcyberrange.nl is de nationale faciliteit voor cyber security onderwijs en onderzoek in Nederland. Ontwikkeld door en voor het hoger- en beroepsonderwijs.

Projectbeschrijving

Achtergrond en aanleiding: Wat is een cyberrange?
Een cyberrange is een virtuele omgeving waar praktische offensieve en defensieve cybersecurity vaardigheden kunnen worden aangeleerd. In het bedrijfsleven is dit een veel gebruikte voorziening om cybersecurity specialisten in realistische scenario’s te laten oefenen met essentiële cybersecurity vaardigheden, zodat zij kwetsbaarheden in hun netwerksystemen leren herkennen. Ook overheden (denk aan defensie) en onderwijsinstellingen in het buitenland werken met een cyberrange. De virtuele omgeving waarin de beroepsvaardigheden van de cybersecurity specialist worden geoefend zijn aan te passen op de specifieke vragen en situatie van een bedrijf. Deze flexibiliteit is essentieel omdat digitale ontwikkelingen, en daarmee ook digitale bedreigingen, zich in een razendsnel tempo opvolgen. Veel primaire processen van bedrijven en overheidsinstellingen zijn inmiddels sterk afhankelijk van digitale netwerken en de impact van een cyberaanval is daarmee in potentie enorm. Het werkveld zit daarom te springen om professionals die cybersecurity vaardigheden beheersen en nieuwe ontwikkelingen en kennis in de praktijk weet toe te passen.

Doelstelling: Krachten bundelen in een nationaal platform
Binnen Nederland kennen we nog geen nationaal platform voor het hoger onderwijs op het gebied van cybersecurity. Het aanleren van cyber- en cloudsecurity vaardigheden wordt daarom vooral binnen de eigen instelling vormgegeven. Binnen iedere ICT-onderwijs-instelling is uiteraard expertise aanwezig, maar op het gebied van cybersecurity en cyberweerbaarheid zou nieuwe kennis nog meer gedeeld kunnen worden. Daarnaast is het onderhouden van een lokaal gehoste cyberrange erg arbeidsintensief.

In de Joint Cyber Range NL kunnen krachten worden gebundeld. Iedere betrokken ICT-onderwijsinstelling brengt capaciteit en specifieke kennis mee, waardoor cybersecurity onderwijs in Nederland up-to-date kan blijven en tot een hoog niveau wordt getild. Uitgangspunt is een nationaal platform voor en door hogescholen.

Beoogde resultaten: Samenwerking en doorontwikkeling
In het najaar van 2020 is een pilot gestart voor het delen van technisch cybersecurity onderwijs. Docent-onderzoekers van de Hogeschool Utrecht en de Haagse Hogeschool hebben een concept cyberrange ontwikkeld. Deze is tijdelijk gehost door SURFnet en gedurende de pilot in ICT-onderwijs van de twee initiatiefnemers toegepast. Docenten en studenten zijn aan de slag gegaan met het ontwerpen van CTFs (capture the flag competities) en attack/defense games. De pilot cyberrange is tevens gebruikt in een landelijke wedstrijd voor scholieren.

Het beoogde resultaat is een landelijke faciliteit waarin verschillende deelomgevingen (virtuele wijken) worden gebouwd, die afhankelijk van de behoeften van de opleidingen onderling met elkaar kunnen worden gedeeld. Opzet is een cloud-voorziening die dient als Cyberrange-as-a-Service. Inmiddels hebben hogescholen Windesheim, Hanze, Fontys en Saxion interesse getoond om zich aan te sluiten bij de Joint Cyber Range NL.

Projectenlijst Joint Cyber Range.
Bijgewerkt 18 maart 2021. Peter van Eijk

Afgerond

Sept 2020-feb 2021. Hogeschool Utrecht. Bouw van hu.jointcyberrange.nl op basis van CTFD. Studenten project INNO + Next Level Engineering. Contact Peter van Eijk

Dec 2020. Hogeschool Utrecht. Risk analyse van hu.jointcyberrange.nl op basis van Cloud Security Alliance Cloud Control Matrix. Studenten Cloud Governance. Contact Peter van Eijk

Februari 2021. Haagse Hogeschool, mmv Hogeschool Utrecht. Bouw van challenges. Organisatie van de 1e landelijke CTF scholencompetitie. Contact Daniel Meinsma

Lopend

Feb 2021- juli 2021. Hogeschool Utrecht. Business case en proof of concept voor gezamenlijke Cyberrange as a service. Studenten ‘Business to the Cloud’. Contact Peter van Eijk

Feb 2021 – juli 2021. Hogeschool Windesheim. Contact Markus Wollenweber. Onderzoek mogelijkheden Kypo voor onderwijsondersteuning, hosting alternatieven.

Feb 2021 – juli 2021. Hogeschool Windesheim. Contact Markus Wollenweber. Bouwen challenges op basis van CTFD voor het onderwijs van het semester Applied IT Security.

Feb 2021 – juli 2021. Haagse Hogeschool. Contact Daniel Meinsma. Bouwen van incident response survival game (sector bank) voor Technical Security 101.

Feb 2021 – juli 2021. Haagse Hogeschool. Contact Daniel Meinsma. Brainstorm content CS 101 cursus. (geen studenten project).

Maart 2021 – juli 2021. Fontys. Contact Ron Melotte. Penetration test scholencompetitie CTF site.

April 2021- juni 2021. Saxion. Contact Mevlit Akca. Ontwikkeling Kypo as a Service.

Sept 2021 – jan 2022. Hogeschool Utrecht. Contact Peter van Eijk. AI en ML voor threat analysis, etc.

Mogelijke projecten
Voor meer details contact Peter van Eijk en/of Daniel Meinsma.

• Communicatie strategie voor stakeholders. Communicatie, media en design.
• Functioneel onderzoek KYPO.
• Ontwerp waarde propositie voor deelnemende scholen.
• Technisch uitbouwen huidige platform. Backlog beschikbaar.
• Beheermodel uitwerken in samenwerking met bijvoorbeeld SURF
• Besturings model uitwerken
• Inventarisatie inbedding in Hoger Onderwijs Referentie Architectuur
• Performance en capacity management van het platform
• Security controls, compliance van het platform
• Leercontent ontwikkelen / repurposen
• Gamification van de player ervaring
• Learning analytics inrichten
• Inventarisatie van reeds ontwikkeld en in gebruik zijnd lesmateriaal op het gebied van cyber security
• Uitwerking van een leidraad voor fraudebestendig toetsen
• Inrichten van Attack/Defense games
• Challenges bouwen voor bijv IOT, factory automation en autonomous vehicles
• AI labs/challenges voor threat analysis
• Opbouw van landelijke CI/CD pipeline voor meerdere projecten

Sustainable Development Goals
SDG 4: Kwaliteitsonderwijs
Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen
SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie
SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen